مودم‌ها.

مودم‌ها

با استفاده از مودم‌های زیر می‌توانید دستگاه‌های منزل یا محل کار خود را به اینترنت وصل کنید. پس از انتخاب روش دسترسی به اینترنت از میان سه گزینه «اینترنت 4G ثابت»، «اینترنت نسل 4» و «وایمکس»، از میان فهرست زیر، مودم مورد نظر خود را انتخاب کرده و از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید! .

امکانات :
 

درگاه‌ها :

 

نوع مودم :


3G-4G-4.5G
مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل FD-M60

FD-M60 (2G, 3G, 4G, 4.5G)

مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل LH92

LH92 (3G, 4G, Wi-Fi)

مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل LH96

LH96 (3G, 4G, Wi-Fi)

Carfi E8377

مودم 4.5G اینترنت همراه ایرانسل مدل CA60

CA60 (3G, 4G, 4.5G, Wi-Fi)

مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل D100

D-100 (3G, 4G, Wi-Fi)

مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل E5373

E5373 (3G-4G)

مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل E5372

E5372 (3G, 4G, Wi-Fi)

مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل E3372

E3372 (3G, 4G)

مودم 4G اینترنت همراه ایرانسل مدل MF910

MF910 (3G, 4G, Wi-Fi)

مودم 3G اینترنت همراه ایرانسل مدل E5336

E5336 (3G, Wi-Fi)

مودم 3G اینترنت همراه ایرانسل مدل E5730

E5730 (3G, Wi-Fi)

مودم 3G اینترنت همراه ایرانسل مدل E8231

E8231 (3G, Wi-Fi)

مودم 3G اینترنت همراه ایرانسل مدل E3533

E3533 (3G)

TD-LTE

TF-i60 (TD-LTE)

TK-2510 (TD-LTE)

مودم اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل مدل GP-2101

GP-2101 (TD-LTE)

مودم اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل مدل ZW101

ZW101 (TD-LTE)

مودم اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل مدل Z6000

Z6000 (TD-LTE)

مودم اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل مدل DT-350

DT-350 (TD-LTE)

مودم اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل مدل B-5142

B-5142 (TD-LTE)