پیامک صوتی ایرانسل.

پیامک صوتی

تا ۶۰ ثانیه پیامک صوتی ارسال کنید..
.

شما مشترکان اعتباری می‌توانید برای سایر مشترکان ایرانسلی و غیر ایرانسلی تا ۶۰ ثانیه پیامک صوتی ارسال کنید.

 

امکانات «پیامک صوتی»:

  • زمان‌بندی برای ارسال پیامک صوتی در روز و ساعت مشخص (پیام خود را هم اکنون ضبط کنید و زمان و تاریخ ارسال آن را تعیین کنید)
  • ارسال همزمان یک پیامک صوتی برای چند مشترک
  • ارسال پیامک صوتی از طریق پیامک و تماس خودکار
  • ارسال پیامک <<شنیده شدن پیام توسط گیرنده>> برای فرستنده

هزینه هر پیامک صوتی برای ارسال به مشترکان ایرانسلی ۶۶/۹ تومان و برای ارسال به مشترکان غیر ایرانسلی ۹۲/۹ تومان می‌باشد.

.

برای ارسال پیام صوتی با شماره ۷۱۹ تماس بگیرید و پیام خود را ضبط کنید. سپس این امکان در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا پیام خود را به روش‌های متنوعی ارسال کنید.

ارسال پیامک صوتی از دو روش زیر امکان‌پذیر است:

  • تماس خودکار: سیستم با مشترک مورد نظر شما تماس می‌گیرد و پیام شما را پخش می‌کند.
  • پیامک: مشترک مورد نظر با دریافت یک پیامک، از اینکه شما برای او پیام صوتی فرستاده‌اید مطلع می‌شود و می‌تواند از طریق تماس با سیستم (۷۱۹ برای مشترکان ایرانسلی و ۰۹۳۷۷۱۹۰۰۰۰ برای مشترکان غیر ایرانسلی) پیام خود را بشنود.

  • همه مشترکان اعتباری می‌توانند برای سایر مشترکان اعتباری و دائمی و یا مشترکان اپراتورهای دیگر پیام بفرستند.
  • تماس با ۷۱۹ رایگان است.
  • مشترکان ایرانسلی می‌توانند برای شنیدن پیام‌های قدیمی خود، بدون هزینه با شماره ۷۱۹ تماس بگیریند. مشترکان غیرایرانسلی هم می توانند با شماره گیری ۰۹۳۷۷۱۹۰۰۰۰  پیام های صوتی خود را بشنوند.
  • در روش تماس خودکار‌، سیستم برای ارسال پیام تا ۴ مرتبه با مشترک مورد نظر تماس می‌گیرد و چنانچه مشترک پاسخگو نباشد با ارسال یک پیامک او را مطلع می‌سازد تا با سیستم ۷۱۹ تماس بگیرد و پیام خود را بشنود.

ممکن است دوست داشته باشید: